ธันวาคม 2561
วันที่ปัจจุบัน : 18 ธันวาคม 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
ธันวาคม 2561
วันที่ปัจจุบัน : 18 ธันวาคม 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
3 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
4 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 ธ.ค. 61
เทพา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 ธ.ค. 61
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
-
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
โรงเรียนเทศบาล๔(วัดคลองเรียน)
-
-
-
8 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
10 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
11 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
-
-
-
-
12 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 ธ.ค. 61
-
-
-
-
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
โรงเรียนบ้านนาทวี
15 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
17 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
18 ธ.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19 ธ.ค. 61
โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนบ้านนาทวี
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
-
-
-
-
-
20 ธ.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
ครู: 2 เด็ก: 36 รวม: 38
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
21 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
22 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
23 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
24 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
25 ธ.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรับปรุง
26 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
กศน.อำเภอระโนด
ครู: 5 เด็ก: 40 รวม: 45
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
27 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
28 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
29 ธ.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
30 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
31 ธ.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์