มิถุนายน 2567
วันที่ปัจจุบัน : 19 มิถุนายน 2567
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
มิถุนายน 2567
วันที่ปัจจุบัน : 19 มิถุนายน 2567
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
1 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเสาร์
2 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันอาทิตย์
3 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
4 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
5 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
6 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
7 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
8 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเสาร์
9 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันอาทิตย์
10 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
11 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
12 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
13 มิ.ย. 67
-
-
-
-
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ครู: 30 เด็ก: 0 รวม: 30
-
14 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
15 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเสาร์
16 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันอาทิตย์
17 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
18 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
19 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
20 มิ.ย. 67
-
-
-
-
-
-
21 มิ.ย. 67
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
22 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเสาร์
23 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันอาทิตย์
24 มิ.ย. 67
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
25 มิ.ย. 67
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ครู: 10 เด็ก: 40 รวม: 50
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 24 รวม: 25
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
26 มิ.ย. 67
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
27 มิ.ย. 67
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
28 มิ.ย. 67
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
29 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันเสาร์
30 มิ.ย. 67
หยุดทำการ วันอาทิตย์