กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปัจจุบัน : 23 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ปัจจุบัน : 23 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ก.พ. 61
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
อนุบาลยะลา
-
-
-
-
-
-
2 ก.พ. 61
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนอนุบาลยะลา
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ชัยมงคลวิทย์
โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
ชุมชนวัดน้ำขาว
-
-
-
3 ก.พ. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
5 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
6 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
โรงเรียนบ้านควนเสม็ด
-
โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ
โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ
โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ
-
-
-
7 ก.พ. 61
-
-
โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
-
-
-
-
-
-
-
8 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านบาโหย
โรงเรียนบ้านบาโหย
โรงเรียนบ้านบาโหย
-
-
-
-
-
-
-
9 ก.พ. 61
-
-
-
-
วิเชียรชม
วิเชียรชม
วิเขียรชม
วิเชียรชม
วิเชียรชม
วิเชียรชม
10 ก.พ. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
12 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
13 ก.พ. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 ก.พ. 61
-
-
-
-
-
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา
-
-
-
15 ก.พ. 61
-
-
โรงเรียนบ้านท่าข่อย
-
-
-
-
-
-
-
16 ก.พ. 61
หยุดทำการ หยุดตรุษจีน
17 ก.พ. 61
-
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
-
-
-
-
-
-
-
-
18 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
19 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
20 ก.พ. 61
บ้านเก่าร้าง
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) จ.ยะลา
-
-
-
-
-
-
-
-
21 ก.พ. 61
-
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) จ.ยะลา
-
-
-
-
-
-
-
-
22 ก.พ. 61
กศน.อำเภอเมืองสงขลา
กศน.อำเภอเมืองสงขลา
กศน.อำเภอเมืองสงขลา
โรงเรียนศรีปัญญานุรักษ์
-
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
-
23 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านลำเปา
ครู: 12 เด็ก: 38 รวม: 50
โรงเรียนบ้านลำเปา
ครู: 0 เด็ก: 50 รวม: 50
โรงเรียนบ้านลำเปา
ครู: 0 เด็ก: 50 รวม: 50
โรงเรียนบ้านลำเปา
ครู: 0 เด็ก: 28 รวม: 28
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) จ.ยะลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย(
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนเทศบาล 4(บ้านแหลมทราย)
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
-
24 ก.พ. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
26 ก.พ. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
27 ก.พ. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
28 ก.พ. 61
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
ครู: 3 เด็ก: 35 รวม: 38
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ)
ครู: 3 เด็ก: 30 รวม: 33
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
วัดทำนบตางหน
ครู: 9 เด็ก: 37 รวม: 46
วัดทำนบตางหน
ครู: 8 เด็ก: 37 รวม: 45
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง