สิงหาคม 2565
วันที่ปัจจุบัน : 9 สิงหาคม 2565
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
สิงหาคม 2565
วันที่ปัจจุบัน : 9 สิงหาคม 2565
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันจันทร์
2 ส.ค. 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 ส.ค. 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ส.ค. 65
-
โรงเรียนบ้านกาแบง
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ส.ค. 65
-
-
-
-
-
-
-
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
-
-
6 ส.ค. 65
-
-
-
-
-
-
-
-
ชมรมเสียงตามสาย ม.สงขลานครินทร์
-
7 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันอาทิตย์
8 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันจันทร์
9 ส.ค. 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 ส.ค. 65
-
ศูนย์ญารัญนันบารู
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
-
-
-
-
-
-
-
-
11 ส.ค. 65
อบต.ทับช้าง อ.นาทวี
ครู: 2 เด็ก: 30 รวม: 32
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ จ.นราธิวาส
ครู: 15 เด็ก: 35 รวม: 50
โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ จ.นราธิวาส
ครู: 15 เด็ก: 35 รวม: 50
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รร.บ้านพรุตู
ครู: 6 เด็ก: 37 รวม: 43
โรงเรียนบ้านพรุตู
ครู: 5 เด็ก: 37 รวม: 42
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
12 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. 65
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
14 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันอาทิตย์
15 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันจันทร์
16 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
17 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
18 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
19 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
20 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
21 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันอาทิตย์
22 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันจันทร์
23 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
24 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
25 ส.ค. 65
หยุดทำการ เตรียมงานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
26 ส.ค. 65
หยุดทำการ งานวันชาวสงขลาพาป๋าหลบบ้าน
27 ส.ค. 65
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะสานใจไทย สู่ใจใต้
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
โครงการห้องเรียนพิเศษสองภาษา โรงเรียนระโนดวิทยา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
28 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันอาทิตย์
29 ส.ค. 65
หยุดทำการ วันจันทร์
30 ส.ค. 65
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
31 ส.ค. 65
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง