กรกฎาคม 2561
วันที่ปัจจุบัน : 23 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
กรกฎาคม 2561
วันที่ปัจจุบัน : 23 กรกฎาคม 2561
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
2 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
3 ก.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ก.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 ก.ค. 61
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
-
-
-
-
-
-
-
-
6 ก.ค. 61
-
บ้านเกาะปราง
-
-
-
-
-
-
-
-
7 ก.ค. 61
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
-
-
-
-
-
-
8 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
9 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
10 ก.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรับปรุง
11 ก.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรัปรุง
12 ก.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรับปรุง
13 ก.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรับปรุง
14 ก.ค. 61
หยุดทำการ ปิดปรับปรุง
15 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
16 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
17 ก.ค. 61
-
-
-
-
-
-
โรงเรียนวัดประเจียก
อบจ.สงขลา
อบจ.สงขลา
-
18 ก.ค. 61
-
-
-
-
อบจ.สงขลา
อบจ.สงขลา
-
-
-
-
19 ก.ค. 61
-
-
-
-
อบจ.สงขลา
อบจ.สงขลา
-
-
-
-
20 ก.ค. 61
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-
-
-
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
อบจ.สงขลา
อบจ.สงขลา
21 ก.ค. 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
23 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
24 ก.ค. 61
-
-
-
โครงการพงไพร
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ครู: 2 เด็ก: 36 รวม: 38
จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ครู: 2 เด็ก: 36 รวม: 38
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ครู: 2 เด็ก: 36 รวม: 38
25 ก.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
26 ก.ค. 61
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
27 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาฬาหบูชา
28 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรพยวรางกูร
29 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันอาทิตย์
30 ก.ค. 61
หยุดทำการ วันจันทร์
31 ก.ค. 61
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
อบจ.สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
อบจ.สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง