กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปัจจุบัน : 1 กุมภาพันธ์ 2566
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปัจจุบัน : 1 กุมภาพันธ์ 2566
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
1 ก.พ. 66
โรงเรียนสิริวัณวรี2 สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิด้าศึกษาศึกษาศาสตร์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนสิริวัณวรี2 สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนสิริวัณวรี2 สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนสิริวัณวรี2 สงขลา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
-
2 ก.พ. 66
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
3 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ครู: 2 เด็ก: 37 รวม: 39
4 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
5 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
6 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันจันทร์
7 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
8 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
กศน.อำเภอบางกล่ำ
ครู: 10 เด็ก: 40 รวม: 50
9 ก.พ. 66
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
10 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
11 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
12 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
13 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันจันทร์
14 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ
ครู: 2 เด็ก: 45 รวม: 47
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
15 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
ครู: 7 เด็ก: 37 รวม: 44
โรงเรียนบ้านโต้นนท์
ครู: 7 เด็ก: 36 รวม: 43
โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ
ครู: 44 เด็ก: 2 รวม: 46
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
16 ก.พ. 66
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
17 ก.พ. 66
โรงเรียนบ้านเขาพระ
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
โรงเรียนวัดพระเพรง
ครู: 10 เด็ก: 36 รวม: 46
โรงเรียนวัดพระเพรง
ครู: 5 เด็ก: 23 รวม: 28
โรงเรียนบ้านเขาพระ
ครู: 2 เด็ก: 48 รวม: 50
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
18 ก.พ. 66
คณะท่านบัญญัติ คณะเพื่อนร่วมรุ่น มหาวชิราวุธ ม.7-8
ครู: 0 เด็ก: 0 รวม: 0
คณะท่านบัญญัติ คณะเพื่อนร่วมรุ่น มหาวชิราวุธ ม.7-8
ครู: 0 เด็ก: 0 รวม: 0
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
19 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
20 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันจันทร์
21 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
22 ก.พ. 66
โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
23 ก.พ. 66
บ้านทรายขาว
ครู: 4 เด็ก: 39 รวม: 43
บ้านทรายขาว
ครู: 4 เด็ก: 39 รวม: 43
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
24 ก.พ. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
25 ก.พ. 66
โรงเรียนสตูลวิทยา
ครู: 5 เด็ก: 40 รวม: 45
คนดีศรีสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 45 รวม: 46
คนดีศรีสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 45 รวม: 46
คนดีศรีสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 45 รวม: 46
คนดีศรีสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 45 รวม: 46
คนดีศรีสงขลา
ครู: 1 เด็ก: 45 รวม: 46
26 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
27 ก.พ. 66
หยุดทำการ วันจันทร์
28 ก.พ. 66
โรงเรียนปริญญา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนปริญญา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนปริญญา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนปริญญา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
โรงเรียนปริญญา
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง