ธันวาคม 2566
วันที่ปัจจุบัน : 7 ธันวาคม 2566
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
ธันวาคม 2566
วันที่ปัจจุบัน : 7 ธันวาคม 2566
รอบที่ 1
09.30-10.15 น.
รอบที่ 2
10.15-11.00 น.
รอบที่ 3
11.00-11.45 น.
รอบที่ 4
13.00-13.45 น.
รอบที่ 5
13.45-14.30 น.
รอบที่ 6
14.30-15.15 น.
1 ธ.ค. 66
โรงเรียนบ้นวังใหญ่ปลายรำ
ครู: 4 เด็ก: 41 รวม: 45
-
-
-
-
-
2 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันเสาร์
3 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
4 ธ.ค. 66
-
-
-
-
-
-
5 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันพ่อแห่งชาติ
6 ธ.ค. 66
-
-
-
-
-
-
7 ธ.ค. 66
-
-
-
-
-
-
8 ธ.ค. 66
-
-
-
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนบ้านควนดินแดง
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
9 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันเสาร์
10 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12 ธ.ค. 66
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 35 รวม: 40
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 35 รวม: 40
ประชุมประจำเดือน
ครู: 5 เด็ก: 35 รวม: 40
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
13 ธ.ค. 66
โรงเรียนบ้านนาจะแหน
ครู: 3 เด็ก: 46 รวม: 49
โรงเรียนบ้านนาจะแหน
ครู: 2 เด็ก: 45 รวม: 47
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
14 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
โรงเรียนวัดสากเหล็ก
ครู: 11 เด็ก: 39 รวม: 50
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
15 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
บริษเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ครู: 10 เด็ก: 40 รวม: 50
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
16 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันเสาร์
17 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
18 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
19 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ครู: 5 เด็ก: 45 รวม: 50
เทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
20 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
21 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
22 ธ.ค. 66
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ครู: 4 เด็ก: 46 รวม: 50
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
ครู: 3 เด็ก: 47 รวม: 50
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
23 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันเสาร์
24 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันอาทิตย์
25 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
26 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
27 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
28 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
29 ธ.ค. 66
รอบที่ 1 09.30-10.15 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.15-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 11.00-11.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 13.00-13.45 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.45-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 14.30-15.15 น.
คลิกเพื่อจอง
30 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันเสาร์
31 ธ.ค. 66
หยุดทำการ วันสิ้นปี