ตุลาคม 2563
วันที่ปัจจุบัน : 24 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
ตุลาคม 2563
วันที่ปัจจุบัน : 24 ตุลาคม 2563
รอบที่ 1
09.30-10.00 น.
รอบที่ 2
10.00-10.30 น.
รอบที่ 3
10.30-11.00 น.
รอบที่ 4
11.00-11.30 น.
รอบที่ 5
13.00-13.30 น.
รอบที่ 6
13.30-14.00 น.
รอบที่ 7
14.00-14.30 น.
รอบที่ 8
14.30-15.00 น.
รอบที่ 9
15.00-15.30 น.
รอบที่ 10
15.30-16.00 น.
1 ต.ค. 63
โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันอาทิตย์
5 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันจันทร์
6 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 ต.ค. 63
-
-
-
-
มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา
-
-
-
-
-
11 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันอาทิตย์
12 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันจันทร์
13 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
14 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันอาทิตย์
19 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันจันทร์
20 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันปิยมหาราช
24 ต.ค. 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันอาทิตย์
26 ต.ค. 63
หยุดทำการ วันจันทร์
27 ต.ค. 63
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
28 ต.ค. 63
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
29 ต.ค. 63
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
สุทธิ์รักษ์
ครู: 4 เด็ก: 38 รวม: 42
สุทธิ์รักษ์
ครู: 3 เด็ก: 37 รวม: 40
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
30 ต.ค. 63
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง
31 ต.ค. 63
รอบที่ 1 09.30-10.00 น
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 2 10.00-10.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 3 10.30-11.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 4 11.00-11.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 5 13.00-13.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 6 13.30-14.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 7 14.00-14.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 8 14.30-15.00 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 9 15.00-15.30 น.
คลิกเพื่อจอง
รอบที่ 10 15.30-16.00 น.
คลิกเพื่อจอง